do góry

Repertuar

Tydzień Kina Indyjskiego 9-15.05.16
SALE W KINIE ARS
środa / 4 maja  
(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2014)
Czas trwania: 175 min.

(2014)
Czas trwania: 96 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2014)
Czas trwania: 99 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2014)
Czas trwania: 99 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2014)
Czas trwania: 175 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

czwartek / 5 maja  
(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2014)
Czas trwania: 175 min.

(2014)
Czas trwania: 96 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2014)
Czas trwania: 99 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2014)
Czas trwania: 99 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2014)
Czas trwania: 175 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

piątek / 6 maja  
(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2014)
Czas trwania: 96 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

sobota / 7 maja  
(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2014)
Czas trwania: 96 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

niedziela / 8 maja  
(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2014)
Czas trwania: 96 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

poniedziałek / 9 maja  
(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2014)
Czas trwania: 96 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

wtorek / 10 maja  
(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2014)
Czas trwania: 96 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2016)
Czas trwania: 88 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2016)
Czas trwania: 135 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

środa / 11 maja  
(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2014)
Czas trwania: 96 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2016)
Czas trwania: 105 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

czwartek / 12 maja  
(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2014)
Czas trwania: 96 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

(2015)
Czas trwania: 119 min.

(2016)
Czas trwania: 105 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 97 min.

(2015)
Czas trwania: 144 min.

(2015)
Czas trwania: 132 min.

(2015)
Czas trwania: 93 min.

(2015)
Czas trwania: 75 min.

piątek / 13 maja  
(2016)
Czas trwania: 127 min.

(2015)
Czas trwania: 142 min.

sobota / 14 maja  
(2015)
Czas trwania: 103 min.

niedziela / 15 maja  
(2015)
Czas trwania: 190 min.

(2016)
Czas trwania: 120 min.

(2015)
Czas trwania: 123 min.

poniedziałek / 16 maja  
(2016)
Czas trwania: 97 min.

wtorek / 17 maja